Hva er det vi syklister ønsker oss aller mest ?,- jo enda flere syklister...!
Derfor trenger vi alles bidrag med engasjement og påvirkning til at dette går i riktig retning. Innsats over tid gir resultater.

Les mer om resultatene på http://www.syklistene.no/om-oss/syklist-i-egen-by/

http://www.syklistene.no/2014/10/lillestrom-karet-til-norges-sykkelby/