Barnehagen ligger i et sentrumsnært villastrøk, med en stor hage/utelekeplass som inviterer til variert og allsidig utelek. Barnehagen har stort fokus på språkutvikling og språkstimulering. Barnehagen vektlegger også fysisk aktivitet ute og inne, og har bl.a. egen skøytebane om vinteren og har skøyter og ski til utlån.

Barnehagen er også på Facebook.

Styrer

Christina Bakken
Telefon: 61105320
Epost

Øvrige ansatte

Åpningstider

7.00 - 16.30