Tilbake til Råd og utvalg

Lillehammer kommunale boligstiftelse

NavnFunksjonRepresenterer
Bjørgulv Noraberg Medlem Høyre
Inger Krey Ellingsen Medlem Sosialistisk venstreparti
Terje Rønning Medlem Venstre
Jan Wiggo Hageløkken Varamedlem Arbeiderpartiet
Kristin Hille Valla Varamedlem Senterpartiet
Mona Bergh Brustad Varamedlem Pensjonistpartiet