– Her ser vi på muligheter for samfunnsutvikling og byplanlegging, med særlig vekt på det kulturelle, kreative og bærekraftige, sier Trosholmen.

Viste fram satsinger i Lillehammer

Slagordet til konferansen er «Creativity, path to equality». FNs bærekraftsmål ligger til grunn for mye av arbeidet som gjøres i de ulike kreative byene, og for Lillehammer er særlig målene 4, 5, 6, 8, 11, 16 og 17 trukket fram (se bilde av alle bærekraftsmålene nederst i artikkelen).

Onsdag holdt Trosholmen tale for å fortelle hva Lillehammer gjør som litteraturby, med tanke på hva vi gjør for at kultur og kreativitet blir veien til likhet.

– I år hadde vi den første årlige World Expression Forum på Lillehammer, som vi ønsker at skal være like viktig for ytringsfriheten som det World Economic Forum er for verdensøkonomien, fortalte hun på scenen.

World Expression Forum (WEXFO) er allerede blitt godt lagt merke til verden over, og flere på UNESCO-konferansen uttrykket at de var imponert over arbeidet, gjestene og temaene som fant sted på Lillehammer i mai.

Trosholmen fortalte også om Litteraturfestivalen og det sterke kreative miljøet vi har med blant annet skolene LIMPI og Create. I tillegg fortalte hun om den nasjonale ordningen Den kulturelle skolesekken, som er unik i verdenssammenheng.

Betydningen av kultur og kreativitet

I løpet av konferansen er det panelsamtaler og diskusjoner, møter i de spesifikke feltene som byene jobber med og felles møter på tvers av alle de kreative feltene.

– Det er viktig å delta på disse konferansene for å møte andre i nettverket, og å hente og dele nyttige erfaringer, sier ordføreren.

Panelsamtalene tar opp temaer som hvordan kultur og kreativitet påvirker unge, likestilling, klimaet, innovasjon, internasjonale samarbeid og ikke minst hvordan man kommer seg tilbake fra koronapandemien.

– Lillehammer er en by i verden, med internasjonale arenaer. Dermed er det også viktig at vi møter opp ute i verden hos andre land, mener Trosholmen.

Lillehammer har deltatt på to slike konferanser tidligere, før pandemien. På årets konferanse er også en representant fra Innlandet fylkeskommune med, og Hamar kommune deltar for første gang med tittel som digital kunstby. 

Om UCCN

Nettverket fremmer samarbeid og utveksling mellom byer over hele verden, som har det til felles at de satser spesielt på kultur og kreativitet når de skal bygge morgendagens samfunn. I 2021 var det 295 byer fra hele verden med i nettverket, som jobber innenfor syv spesifikke felt: Musikk, litteratur, film, gastronomi, tradisjonshåndverk, design og digital kunst/innovasjon.

Lillehammer ble med i nettverket i 2017, da vi fikk tittel som UNESCO litteraturby, som den første i Skandinavia.

Konferansen som er i Brasil i år, holdes i ulike byer hvert år.

Les om Lillehammer litteraturby på deres nettside.

Informasjon om alle UNESCOs litteraturbyer.