Administrasjon

Trond Johnsen, skolesjef   Mob: 975 34 418
Elisabet Roland, ass.skolesjef    Mob: 971 68 590
Guro Håve úr Árantsstovu, rådgiver   Mob: 980 90 723
Anne Slettum, rådgiver   Mob: 911 61 252
Inger Øverli, rådgiver   Mob: 958 26 657
Jill Harviken, rådgiver Mob: 950 27 410
Hanna Diesen Øvre, rådgiver barnehage-skole  
Bjørn Brandvold, økonomi     Mob: 908 28 720

 

Lillehammer-skolen i navn og tall

9 kommunale skoler 

2802 elever(1. - 10. trinn)

530 elever med skoleskyss

700 elever på SFO

274 lærere

80 assistenter

 

KFU - kommunalt foreldreutvalg

KFU etableres på høsten hvert skoleår og består av en representant fra hver skole. Skolenes representanter velges fra deres FAU.

Det er skolekontoret som leder KFU.

Har du innspill, saker, spørsmål etc. kan du kontakte Jill Harviken ved skolekontoret.

Skolebytte

Informasjon om skolebytte ligger under grunnskole - skolebytte

 

Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss ligger under grunnskole - skoleskyss

 

Byggeprosjekter

Det er har vært to større byggeprosjekter i Lillehammer-skolen de siste årene. 

Høsten 2018 sto Jørstadmoen klar etter en større renovasjon

Høsten 2019 ble Nordre Ål skole åpnet. En helt ny skole med plass til 670 elever.
 

Styrende dokumenter

Strategiplan for barnehage og skole 2018-2021

Kvalitetsmelding for Lillehammer-skolen 2019

Reglement

Forskrift om ordensreglement 2022-23(rullert 08.08.2018)

Reglement for læringsbrett i Lillehammer-skolen

Ulykkesforsikring elever

Logo U.dir nullmobbing