Kriseledelsen minner også om de nasjonale tiltakene med at det kun er alkoholservering på utesteder fram til klokka 24.00, og at det ikke er tillatt med nye gjester etter klokka 22.
Når det gjelder private selskap, så er det anbefalt å ha kun inntil fem gjester eller en hel familie. Det er åpnet for at du i jula kan delta i inntil to selskaper med inntil 10 gjester. Her finner du ytterligere informasjon om hvordan du kan bidra til å redusere smitten nå i jula. 

Her er kommunens råd for Lillehammer, som gjelder fram til 6. januar - 21. Eventuelle endringer vurderes fortløpende av kriseledelsen: 


Sosial kontakt
Begrense antall sosiale kontakter. For å redusere risiko i forbindelse med jula er det viktig at alle tenker gjennom hvor mange de møter og hva de deltar på av selskap, arrangement og lignende.  
 

Personer i risikogruppe 
Vær nøye med å overholde avstand; minst en meter, gjerne to meter til andre.
 

Kollektivtrafikk
Anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport. Særlig viktig dersom det er trengsel og det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Gjelder personer over 12-13 år med unntak for de som ikke kan bruke munnbind av helserelatert årsak. 
 

Taxi
Anbefaling om å bruke munnbind i taxi. Særlig viktig dersom det er trengsel og det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Gjelder personer over 12-13 år med unntak for de som ikke kan bruke munnbind av helserelatert årsak. 


Arbeidsplasser
Digitale møter så langt det er mulig.


Breddeidrett
Voksne: Redusert gruppestørrelse ved trening. 1-metersregelen må overholdes i alle situasjoner.
Barn og unge: Kamper, turneringer og stevner der én-metersregelen ikke kan overholdes, stanses. Organisert trening i idretten anbefales gjennomført med avstand og gjerne utendørs. 

Annen organisert aktivitet: gå gjennom rutiner og vurder smittevernet ved aktiviteten. Forhold som kan vurderes er: muligheter for avstand, romstørrelse, ventilasjon.Forsterkede smitteverntiltak i kommunens helsetjeneste videreføres.