Kommunen kan velge å innføre lokale tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det. Kommuneoverlegen gir da resten av kriseledelsen råd om mulige smitteverntiltak lokalt, og eventuelle tiltak avgjøres av kommunens kriseledelse i fellesskap.