Kommunens kriseledelse kan avgjøre at det innføres lokale tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det.