De siste fire årene har det vært 10 løyver fordelt på 6 aktører og disse skal nå fornyes. I den forbindelse er det mulig å søke løyver for sesongene 2019/2020-2023/2024. Kommunen vil etter søknad vurdere hvilke aktører som skal ha løyver de neste årene.

Frist for søknad er 15. juni 2019.

Se vedlagt brev for mer informasjon.