Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Luftkvalitet

Bålbrenning

Tilskudd til rentbrennende ovn i 2023

For å bedre luftkvaliteten ønsker Lillehammer kommune å støtte utskifting av gamle vedovner til nye, rentbrennende ovner. Kommunen gir i 2023 inntil 3000 kroner i tilskudd til de 30 første husstandene som søker og bytter til en rentbrennende ovn.

Målestasjoner Luftkvalitet

Tiltaksutredning for luftkvalitet

Lillehammer kommune har fått utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Tiltaksutredningen er utarbeidet med bakgrunn i at måleverdier for svevestøv har vist at det kan være risiko for brudd på grenseverdiene for lokal luftkvalitet.

Byluft

Luftkvalitet akkurat nå

Overvåkning og varsling av luftkvaliteten er et systematisk arbeid for å verne om folks helse. Her finner du oppdatert informasjon om luftkvaliteten i Lillehammer dag for dag.
Beregningsverkøty luftkvalitet

Kartlegging av lokal luftkvalitet

Nasjonalt Beregningsverktøy for lokal luftkvalitet har nylig blitt utviklet. Verktøyet skal hjelpe kommunen med å løse viktige oppgaver etter forurensingsforskriften og sørge for god arealplanlegging. Dette er viktig blant annet for å planlegge best mulig luftkvalitet der folk bor og skal bo.