Lillehammer opplevde redusert kapasitet og det var ingen eller sterkt redusert dekning rundt Spåtind og øst mot Kråkhugukampen og Biri Øverbygd.