Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten, så vel som langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. 

I 2019 er Strandryddedagen lørdag 4. mai og Strandryddeuken går fra 29. april til 5. mai. Lillehammer kommune oppfordrer organisasjoner, lag, foreninger, vennegjenger, skoleklasser og andre til å delta i dugnaden.

I år kan frivillige som skal delta i aksjonen hente ryddepakker gratis på Rådhuset v/Servicetorget i åpningstiden (8-15 mandag-fredag) i perioden 23 april - 5 mai.

Meld deg på aksjonen via Ryddeportalen eller Facebook.

Ryddekartet viser planlagte ryddeaksjoner, forsøplede områder og utleveringspunkt for ryddepakker.

 

Hold Innlandet Rent er et samarbeidsprosjekt med mange aktører. Bak prosjektet står Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter med sine eierkommuner og Skåppå med alle kommunene i hele Gudbrandsdalen. Andre aktive samarbeidsaktører er Vassdragsforbundet, Vannområdet Randsfjorden, Naturvernforbundet og Renovasjonsselskapene GLØR, MGR og NGR. Andre partnere er Røde Kors, Gudbrandsdalen Sportsfiskeforening, Lågen fiskeelv, Småbrukarlaget, Bondelaget, Hold Norge Rent, Kystlotteriet, Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond og Coop. Prosjektet forventer en tilstrømning av ytterligere samarbeidspartnere frem til aksjonsuka, og listen er ikke uttømmende.