Hvem kan bruke tilbudet?

  • Du kan ta kontakt om du ønsker å oppnå rusfrihet eller opprettholde rusfrihet.
  • Om du skal ut av institusjon og tilbake til deltakelse i et normalisert liv.
  • Du ønsker å finne rusfrie miljøer.

Praktisk informasjon

  • ​Mentoren vil kunne gi deg støtte og motivasjon.
  • Mentortjenesten er ikke en behandling, men et tillegg til oppfølgingen som gis gjennom helse- og sosialtjenester.  
  • Mentortjenesten driftes av A-larm og har ikke journalføring.