Mesnaelva er det viktigste naturelement i området i Stampesletta – Nordseter – Sjusjøen. Områdene langs Mesnaelva utgjør byens viktigste øst/vest – forbindelse, fra marka, gjennom sentrum og ned til Mjøsa. 

I øvre deler utgjør vassdraget et verdifullt, variert naturområde, med rolige små kulper, små fosser og myrområder. Det bades flere steder i Mesnaelva. Badedammen og Kanalen er tilrettelagt for bading og har kommunal drift.

Langs Mesnavassdraget gjennom sentrum er det etablert belysning, det er bygget opp et større vannspeil ved Lilletorget og det er laget en attraktiv oppholdsplass ved vannet ved Mesnasenteret. 

Det er etablert informasjonsskilt fra Svarga til Strandtorget. Skiltene forteller blant annet om industrien og kulturen knyttet til Mesnavassdraget gjennom tidene. Mesna var en viktig årsak til at det ble anlagt en kjøpestad her i 1827. Søk på @mesnakultursti på FB for mer informasjon.