Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil få opplæring i ulike metoder og teknikker du kan bruke for å bli bedre fra din depresjon og redusere tilbakefall. 
 • Du vil lære om forebygging av depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn. 

Hva må du som kursdeltaker gjøre

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere
 • Kurset er et gratis lavterskeltilbud for deg fra 16 år
 • Kurset går over 8 uker – en samling per uke
 • Hver kursdag varer 2,5 time med innlagte pauser
 • Vi bruker kursboka kurs i mestring av depresjon gjennom hele kurset. Boka koster 500,-
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset
 • Du får tilsendt en anonym spørreundersøkelse på SMS ved kursets slutt
 • Kurs kan bli flyttet eller avlyst ved få påmeldte

Datoer for kursoppstart 2023

Våren 2023:
Torsdag 9. februar klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128   

Høsten 2023: 
Onsdag 11. oktober klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128 

Tilbakemelding fra deltakere

Tilbakemelding fra kursdeltakere:

 • Lærerikt, og fint å kunne dele erfaringer med de andre kursdeltakerne.
 • Svært nyttig kurs hvor man møter folk med ulike utgangspunkt.
 • Informativ lærebok som også er et nyttig oppslagsverk og verktøy etter kurset.

Vi sender ut anonyme evalueringer av kurset på SMS til deltakere etter kurset. 

 • Om du har deltatt på kurset og ikke fått gitt tilbakemelding kan du gjøre det her. 
 • Har du deltatt på kurset for 1/2 år siden eller mer hører vi gjerne fra deg her