Brukermedvirkning

Det er viktig for oss å vite hvordan du opplever oppfølgingen vi gir. Vi sende ut en anonym brukerundersøkelse for å sikre tilbakemeldinger fra alle som mottar tjenester fra ambulant-team og mestringsteamet. Brukerundersøkelsen er en del av vår lovpålagte plikt til å sikre medvirkning fra våre brukere- og pårørende i tjenesteutvikling. Brukerunderøskelsen sendes ut på SMS eller du kan få den i papirversjon om du foretrekker det.  Les mer om brukerunderøskelser og personvern her.

Vi inviterer også inn til dialogmøter hvor vi drøfter ulike tema. Det er 2 - 4 dialogmøter i året. Les mer om dette her.