Miljøbehandlingsteamet er lokalisert i Meierigården, Wieses gate 2C, i Lillehammer sentrum. Sammen med den enkelte, deres pårørende og nære nettverk utvikler Miljøbehandlingsteamet dagaktivitetstilbud for personer med demens, helst så tidlig som mulig i en sykdomsutvikling. 

Miljøbehandlingsteamet samarbeider fortløpende med tjenesteområdene i kommunen som har tilbud og tjenester til personer med demens. Samarbeidet bygger på prinsipper for personsentrert omsorg og brukermedvirkning. Dette gjelder innenfor områder som nettverksarbeid, sosial deltagelse, fysisk og mental aktivitet, planlegge miljøbehandlingstiltak både i og utenfor eget hjem og sikre tilstrekkelig bistand til daglige gjøremål etter behov.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en uforpliktende samtale. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege og samtalene er konfidensielle. Tlf. 948 60 053  

Kontaktinformasjon

Leder

Ruth Elisabeth Engøy

Tlf. 416 99 449

Epost: ruth.elisabeth.engoy@lillehammer.kommune.no

 

Miljøkoordinatorer

Anne Kine Rønning

Christel Haugerud

Hilde Ågot Valleraune

Jakob Lund Paulsen

Karin Aaen

Lene Brendløkken

Monica Holten-Andersen

Hvem kan kontakte oss?

  • Enkeltpersoner, nærmeste pårørende, øvrig familie og venner kan ta kontakt for samtale, råd og veiledning. 
  • Helsepersonell i kommunehelsetjenesten som yter omsorg til personer med demens.
  • Øvrige interne og eksterne samarbeidspartnere. 
  • Andre interesserte.

Hva gjør Miljøbehandlingsteamet

  • Utvikler ambulerende dagaktivitetstilbud for hver enkelt der den berørte sine behov og ønsker står i fokus.
  • Samtaler, rådgivning og veiledning for personer med demens, pårørende, venner/nettverk, frivillige og andre.  
  • Bidrar med veiledning og tilrettelegging i hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende for å fremme trygghet og mestring i hverdagen. 
  • Drifter dagaktivitetstilbudene / lavterskeltilbudene i Meierigården.
  • Kurs/foredrag innenfor temaet demens for kommunalt ansatte, bedrifter, frivillige lag og foreninger, skoler og andre interesserte.
  • Drifter opplæring i forbindelse med målet om demensvennlig samfunn, i samarbeid med Lillehammer demensforening

Meierigården

 

Meierigården er et lavterskeltilbud som driftes av Miljøbehandlingsteamet. Det er et åpent møte-, være- og lærested for alle som direkte eller indirekte berøres av demenssykdom, og for alle som er interessert i å bidra til et mer demensvennlig samfunn. 
Les mer om tilbudet på Meierigården her