Kontaktinformasjon

Leder

Ruth Elisabeth Engøy

Tlf. 416 99 449

Epost: ruth.elisabeth.engoy@lillehammer.kommune.no

 

Miljøkoordinatorer

Anne Kine Rønning

Christel Haugerud

Hilde Ågot Valleraune

Jakob Lund Paulsen

Karin Aaen

Lene Brendløkken

Monica Holten-Andersen

Hvem kan kontakte oss?

  • Enkeltpersoner, nærmeste pårørende, øvrig familie og venner kan ta kontakt for samtale, råd og veiledning. 
  • Helsepersonell i kommunehelsetjenesten som yter omsorg til personer med demens.
  • Øvrige interne og eksterne samarbeidspartnere. 
  • Andre interesserte.

Hva gjør Miljøbehandlingsteamet

  • Utvikler ambulerende dagaktivitetstilbud for hver enkelt der den berørte sine behov og ønsker står i fokus.
  • Samtaler, rådgivning og veiledning for personer med demens, pårørende, venner/nettverk, frivillige og andre.  
  • Bidrar med veiledning og tilrettelegging i hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende for å fremme trygghet og mestring i hverdagen. 
  • Drifter dagaktivitetstilbudene / lavterskeltilbudene i Meierigården.
  • Kurs/foredrag innenfor temaet demens for kommunalt ansatte, bedrifter, frivillige lag og foreninger, skoler og andre interesserte.
  • Drifter opplæring i forbindelse med målet om demensvennlig samfunn, i samarbeid med Lillehammer demensforening

Meierigården

 

Meierigården er et lavterskeltilbud som driftes av Miljøbehandlingsteamet. Det er et åpent møte-, være- og lærested for alle som direkte eller indirekte berøres av demenssykdom, og for alle som er interessert i å bidra til et mer demensvennlig samfunn. 
Les mer om tilbudet på Meierigården her