11 kommunale enheter ble sertifisert i høst etter miljøfyrtårnets hovedkontormodell

Lillehammer kommune er nå et steg nærmere å nå målet om å få alle kommunale virksomheter sertifisert etter miljøfyrtårnets hovedkontormodell. Dette er takket være innsatsen til hver enkelt medarbeider, som bidrar med både små og store miljøtiltak i hverdagen. Deres arbeid bidrar til høy kvalitet og en helhetstenking i kommunens miljøarbeid.

Lillehammer kommune gratulerer alle som er blitt sertifisert i høst. Dette gjelder: Røyslimoen barnehage, Vingrom barnehage, Buvollen barnehage, Sykehusbarnehagen, Gjenbruket, Lillehammer Bibliotek, Kommunale idrettshaller på Stampesletta, Horsters Minde bo- og servicesenter, Marihøna, Lillehammer Helsehus og Familiens Hus. Disse enhetene er nå sertifisert etter hovedkontormodellen som kom på plass 9. november 2017 (se nyhetssak som hovedkontoret). I tillegg ble også noen enheter sertifisert tidligere i år før hovedkontoretmodellen var på plass: Holmejordet barnehage, Vingar barnehage, Øversveen barnehage, Norbana barnehage og Kulturhuset Banken. Tusen takk for innsatsen alle sammen!

 

Arbeidet fortsetter til neste år

Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og oppfølging av de som er blitt miljøfyrtårn fortsetter i 2018. Rundt 25 kommunale virksomheter venter på å bli miljøfyrtån og skal sertifiseres innen utgangen av 2018. Dette er blant annet barne- og ungdomsskoler, kommunale bofelleskap og kinoen.   

 

Miljøfyrtårn er nå anerkjent av EU

Miljøfyrtårn er nå den første nasjonale sertifiseringsordningen som anerkjennes i Europa. Dette ble vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på lik linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO). Les mer her.