Status våren 2018
Lillehammer kommune gratulerer alle som er blitt sertifisert som miljøfyrtårn så langt i år. I Lillehammer kommune gjelder dette: Jørstadmoen skole, Hammartun skole, Lillehammer barnehage, Lillehammer læringssenter, Vingrom skole, Åretta skole, Skårsetlia bo- og servicesenter, Lillehammer kino, Industrigata, Søre Ål skole, Saksheim naturbarnehage og Smestad skole. Disse enhetene er nå sertifisert etter hovedkontormodellen som kom på plass 9. november 2017 (se nyhetssak om hovedkontoret). Tusen takk for innsatsen alle sammen!

Årlig klima- og miljørapport
Hver vår skal alle skal alle sertifiserte virksomheter gjøre opp status for sitt miljøarbeid ved å fylle ut den årlige klima- og miljørapporten. Gjennom rapporten måler vi effekten av egne miljøtiltak, slik at vi kan bevisstgjøre ledelse og ansatte om virksomhetens miljøbelastning, og sette nye mål.

Her kan du se klima- og miljørapport for 2017 for rådhuset og Lillehammer kommunes totale drift.