Holmjordet barnehage

Miljøfyrtårndag 2018

17. oktober gjennomførte Lillehammer kommune den første årlige Miljøfyrtårndagen for alle offentlige og private bedrifter som er miljøfyrtårnsertifisert i Lillehammer. Vi håper dette kan bli en tradisjon i årene som kommer.

 

Dette ble en innholdsrik dag, og vi håper de som deltok fikk inspirasjon og knyttet nye kontakter til videre Mijlfyrtårnarbeid. Vi hadde mange lokale bedrifter som delte sine erfaringer med miljøfyrtårnarbeidet, i tillegg til påfyll fra Debio og Miljøfyrtårnstiftelsen.

Her finner du presentasjonene til de som holdt innlegg:

Miljøfyrtårnstiftelsen

Visit Lillehammer

Kommunale idrettshaller Stampesletta

Lillehammer kino

Fossekall AS

Ragnvald Moe AS

Sykehusbarnehagen

Skårsetlia bo- og servicesenter

Hammartun skole

Familiens hus

Debio