Miljøplanens handingsprogram ble tatt til orientering i politisk utvalg for plan og samfunnsutvikling den 17. januar 2019:

Miljøplanens handlingsprogram 2019

Se også status for gjennomførte tiltak:

Miljøplanens handlingsprogram 2018

Miljøplanens handlingsprogram 2017