Program:

  • NY KULTURPLAN.  Lillehammer kommune har for første gang vedtatt en kommunedelplan for kultur. Hva står i planen og hvilken betydning har den for fritidskulturlivet i Lillehammer? v/ kultursjef Olav B. Müller.
  • 200-ÅRSJUBILEUM. I 2027 skal vi markere Lillehammers 200-årsjubileum. Hvordan kan vi lage denne feiringa sammen? v/ prosjektkoordinator Jostein Skurdal
  • TILSKUDD.  Kort orientering om de kommunale tilskuddsordningene.
  • YMSE. Utvikling av informasjonskanal, muligheten for kurs i personvern, m.m.
  • FREMTIDIGE BEHOV. Hva bør Lillehammer gjøre for at det skal være best mulig å være innbygger, og best mulig å drive aktivitet i regi av lag og foreninger? v/strategi- og analysesjef Dag Vågsnes

 

Det blir enkel servering av kaffe og bite’ti.