Sluttrapport overlevert fra 3RW for videre prosess i kommunen.

 

Tidligere presentasjoner og ideskisser:

Presentasjon av utkast til mulighetsstudie, 8. februar 2019. (OBS! Stor fil)

Presentasjon av foreløpig arbeid, utvalg for plan og samfunnsutvikling, 18. oktober 2018. (OBS! Stor fil)

Foreløpige ideskisser, basert på innspill fra ulike aktører og analyse arbeid: