Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Lillehammer kulturskole

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Gå til Lillehammer kulturskoles hjemmeside:http://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-kulturskole.186661.no.html for mer informasjon.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

aaa

Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lillehammer kulturskole
Telefon:61 05 05 05
Epost:kulturskolen@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Kirkegata 41 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-22 12:12
Gyldig fra2011-05-05
Gyldig til2018-12-31