Når mamme eller pappa er psykisk syke:

Opplevelsen med å ha foreldre som har psykisk sykdom er forskjellige fra person til person. Det avhenger av hvem du er, mors eller fars sykdom, og situasjonen sykdommen skaper, og hvem du ellers har rundt deg som kan støtte deg og familien. Det avhenger også av hvordan åpenheten om sykdommen er.

Mange barn og ungdommer som har foreldre som er psykisk syke forteller at situasjonen rundt familien ofte er en stor hemmelighet, som man for alt i verden prøver å skjule for andre. Kanskje vet alle i familien at noe er vanskelig, men man snakker ikke høyt om det.

Noen barn og unge får voksne oppgaver i hjemmet fordi mamma og pappa ikke greier å ta ansvar p.g.a. sykdommen sin. Rollene blir ombyttet og det blir barna som må gjøre de voksnes oppgaver.

Når man har mye å tenke på, kan det bli vanskelig å konsentrere seg på skolen. I tillegg kan det være vanskelig å få støtte og hjelp hjemme om man trenger det til skolearbeid.

Det er aldri barnas skyld at foreldrene blir syke. Det er heller ikke barna som skal passe på at foreldrene har det bra. Det er mange barn som har foreldre som er syke, og dersom du er urolig eller bekymret for mor eller far, trenger du noen å prate med.

Hjelp til å snakke om hvordan du har det

  • Læreren din eller en annen voksen du stoler på
  • Helsesykepleier på skolen din
  • Ungdomsbasen. De holder til i Jernbanegata 4A. Det er åpent for ungdom opp til 20 år hver onsdag kl 15-18. Leder i ungdomsbasen heter Tom Erik Kleven, tlf 948 37 886.
  • Røde Kors-telefonen for barn og unge, tlf: 800 33 321 (grønt nummer). Åpent mandag til fredag 14-20.
  • Barneverntjenesten der du bor. Du kan få kontakt med barneverntjenesten gjennom læreren din, eller ringe 610 50 500
  • Dersom moren eller faren din er innlagt på sykehus, kan du be om å få snakke med noen der
  • Om kvelden: ring barnevernsvakta eller legevakta der du bor.
  • Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge

(Kilde Ung.no, Sørlandet sykehus)