Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til skole- idretts- eller boligområder. Mange av nærmiljøanleggene er del av et større friområde eller aktivitetsområde eller elementer i en større sammenhengende grønnstruktur. 

Noen nærmiljøanlegg islegges om vinteren, utfra tilgjengelige ressurser. Isplassene er prioritert lagt i tilknytning til skolene og for øvrig fordelt best mulig i kommunen.

 

1. Vingar idrettspark/Vingar skole

Asfaltflate som islegges, stor ballslette, skileikanlegg (hopp, aking, slalom og lysløype), liten BMX-bane og discgolfbane. 
 
2. Heimtun/Hågåvegen
Balløkke gress, ca. 550 m2. 
 
3. Vingnes, Strandgata
Balløkke gress, ca. 1600 m2. 
 
4. Gamle Ekrom skole
Balløkke kunstgress. Islegging.
 
5. Øvre Smestad 
2 stk. balløkker grus, liten asfaltflate, akebakke/skileikanlegg
 
6. Smestad Ungdomsskole/Vargstad videregående skole
Asfaltflate for basket m. 2 korger, tursti/hinderløype, diskgolfbane, ballbinge, kunstgressflate med lys, 2 bordtennisbord, treningselementer på kunststoffdekke, sandvolleyballbane. 
 
7. Nordre Ål Idrettspark
Skileikanlegg. Balløkke kunstgress (7-erbane). Islegging. Lekeområde med bl.a. lavvo og små lekehus. 
 
8. Skårsetlia
Balløkke grus, liten sykkelbane. 
 
9. Gjørtlervegen 
Gjengrodd lita ballslette gress, ca. 390 m2. To mål og klatrestativ. Meget dårlig standard.