Hjelp i en nødsituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode.
Eksempler er stønad til mat, livsnødvendige medisiner, midlertidig bolig, strømavstengning, etc.
Du kan ringe NAV Lillehammer-Gausdal på telefon 40 46 89 06.  Telefonen er betjent man-fre kl. 08:00 – 15:00.
På dette telefonnummeret besvares ikke andre spørsmål enn det som er knyttet til nødsituasjon.

Skal du søke om økonomisk sosialhjelp finner du skjema i bunn av denne artikelen.
Skjemaet sendes til: 

NAV Lillehammer-Gausdal
Postboks 103
2601 Lillehammer

eller leveres i postkassen til
NAV Lillehammer-Gausdal
Elvegata 19 
2609 Lillehammer

Les mer på Nav.no.