Ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune. Søknadsskjemaet finner du her under "Helse- og omsorgstjenester".