Hva er et nettverksmøte

Målet er at du sammen med de du ønsker kan skape forståelse for din situasjon. Erfaringer har vist at et nettverk kan yte mye hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Alle som er til stede har verdifulle erfaringer, og kjenner deg på ulike måter. De kan derfor ha ideer til hvordan dere sammen kan finne løsninger, slik at du kan nå dine mål.

Hva er et nettverk

Du definerer ditt nettverk. Det kan være både pårørende, venner, naboer, arbeidskolleger eller bekjente. Du kan også invitere fagpersoner.

Hvorfor velge nettverksmøte

  • Kan få frem dine og nettverkets ressurser og muligheter.
  • Kan skape en økt forståelse for hverandre, styrke samhørighet og bygge gode relasjoner.
  • Kan sikre at hjelpen blir utformet slik du tenker blir best for deg.
  • Kan forebygge ytterligere fastlåsninger av situasjonen.
  • Kan løse konkrete, praktiske og / eller følelsesmessige problemer.