BRANN - RING 110

Lillehammer Region brannvesen, LRBV
Vakthavende brannmester Lillehammer brannstasjon: 957 91 456
Vakthavende brannsjef for både Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner: 907 71 110

Besøksadresse:
Industrigata 33
2615 Lillehammer

POLITI - RING 112

Lillehammer politistasjon
Telefon: 02800

Besøksadresse:
Storgata 129
2615 Lillehammer

AMBULANSE - RING 113

Legevakt Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Telefon: 116 117

Besøksadresse:
Anders Sandvigs gt.17
2609 Lillehammer