Noen på hjertet?

Chat for barn og unge som er bekymret for noen

rundt seg på grunn av fysisk eller psykisk

sykdom.

Er du redd, sint eller lei deg og føler deg alene?

Her kan du snakke med noen som lytter til det du

har på hjertet.

Tirsdager og onsdager kl. 16-20.

piosenteret.no/chat