Fosterhjemstjenesten i Oppland starter nye kurs høsten 2013 og i den forbindelse arrangeres det informasjonsmøte den 22.august 2013 kl. 18 – 20 på Lillehammer, Kirkegt. 76, for familier som ønsker å vite mere om fosterhjemsarbeid.