Velkommen til Nordre Ål skole

Nordre Ål skole stod klart til skolestart høsten 2019 og huser elever fra tidligere Ekrom og Kringsjå skolekrets. Ved skolestart i 2022 har vi 532 elever.

Skolen er heldig som har et uteområde som inspirerer til fysisk aktivitet, lek og læring og i tillegg har vi kort avstand til bysentrum med alle muligheter det innebærer. Skolen har faglig dyktige lærere og assistenter, engasjerte foreldre og et aktivt FAU. Forholdene ligger med andre ord til rette for at elevene skal oppleve at de går på en skole med støttende miljø både hjemme og på skolen.

 

 

Om skolen

Skolen er bygget i massivtre og har 24 klasserom og kapasitet til 672 elever fordelt på 1.-7.trinn.
Skolen er over 3 plan og er på 8400 kvadratmeter, hvorav 1500 kvadratmeter er en flott flerbrukshall.

Ønsker du å leie skolen? Vi har en flott ny flerbrukshall, samt kantineareler, møterom og musikkrom. Mer informasjon finner du her. 

Skolen har sin egen skoleavis.

Utgave 14 - Påske 2023 kan du lese her
Utgave 13 - Desember 2022 kan du lese her
Utgave 12 - Oktober 2022 kan du lese her
Utgave 11 - Juni 2022 kan du lese her
Utgave 10 - April 2022 kan du lese her
Utgave 9 - Desember 2021 kan du lese her
Utgave 8 - Juni 2021 kan du lese her
Utgave 7 - Mars 2021 kan du lese her
Utgave 6 - Desember 2020 kan du lese her
Utgave 5 - Halloween 2020 kan du lese her
Utgave 4 - Oktober 2020 kan du lese her
Utgave 3 - Juni 2020 kan du lese her
Utgave 2 - April 2020 kan du lese her
Utgave 1 - Februar 2020 kan leses her.

Bilder fra Offin
Fotograf Peder Otto Dybvik

DSC06408 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06326 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06432 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06468 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06516 copy NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg
DSC06471 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg

Kontakt oss og undervisningstider

Nordre Ål skole
Gamle Kringsjåvegen 54
2618 Lillehammer

Åpningstider 

Skolens administrasjon er å treffes alle dager fra 08.00-15.30. Fredager til 15.00
SFO har ordinære åpningstider fra 07.30-08.45 og 13.15/14.30-16.30

Skolens undervisningstider finner du her 

Hovednummer 61 26 52 80
Stein Erik Uhlen, rektor 412 35 709
May Britt Høistad, avdelingsleder 1. klasse og SFO leder 992 26 420
Tove Berg Nilsen, avdelingsleder 2.-4. klasse 414 83 020
Reidun Langvegg Stalsberg, avdelingsleder 5.-7. klasse 986 66 229
Eli-Brit Y. Holen, sekretær 61 26 52 80
Rik de Boer, vaktmester 482 10 324
Sigrun Bjørnbekk, helsesykepleier 908 08 842
Kari Inga Tande Rustad, helsesykepleier 948 56 897
SFO 1. trinn 948 86 440
SFO 2. trinn 907 10 488
SFO 3. trinn 907 01 382
SFO 4. trinn 907 10 349
 
 
 
 

Kontaktlærere

Skoleåret 2022 - 2023.

Hvert trinn er delt inn i klasser med en eller flere kontaktlærere. Lærerene på trinnet planlegger og gjennomfører undervisningen sammen. Det lages læringsplaner som går over en eller to uker med utgangspunkt i periodeplaner. Disse planene er felles for trinnet. Foreldrekontaktene og kontaktlærerene på trinnet planlegger og gjennomfører trinnvise foreldremøter minimum to ganger i året

1.TRINN 
Kontaktlærer 1A: Sarah Bjørnbekk
Kontaktlærer 1B: Mari Bjørkhaugen
Kontaktlærer 1C: Line Solbakken

2.TRINN 
Kontaktlærer 2A: Anne Gro Hovda Berg
Kontaktlærer 2B: Elisabeth Moen
Kontaktlærer 2C: Liv Kari Haug

3.TRINN 
Kontaktlærer 3A: Nina Andersen
Kontaktlærer 3B: Siv Hege Skansen Lien
Kontaktlærer 3C: Hedvig Bleken
Kontaktlærer 3D: Lene Brekken

4. TRINN 
Kontaktlærer 4A: Marte Vea
Kontaktlærer 4B: Marit Rødølen Opsahl
Kontaktlærer 4C: Jo Erling Bakken

5.TRINN
Kontaktlærer 5A: Hanne Trønnes
Kontaktlærer 5B: Inger Johanne Hammerdal
Kontaktlærer 5C: Øyvind Ahlsen

6.TRINN 
Kontaktlærer 6A: Elin Gjerdet/Heidi Nilsen
Kontaktlærer 6B: Kari Krog Øvrelid
Kontaktlærer 6C: Lene Haraldsen
Kontaktlærer 6D: Erik Moseng

7.TRINN 
Kontaktlærer 7A: Andres Taarud Hølmo
Kontaktlærer 7B: Ellen Løkken
Kontaktlærer 7C: Ragnhild Skundberg

   

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter
Samarbeidet mellom foreldrene er også viktig. Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke sammen om regler for barna. Og når barna vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre. Foreldrekontakten er spesielt viktig for samarbeidet mellom foreldrene, og med kontaktlæreren. 
Det velges en foreldrekontakt og en vara pr. klasse.

Foreldrekontakter for 2022-2023
1A Kristin Lillemo-Thorud
1B Ida Cathrin Haugen Edvardsen
1C Anne Mørkve
2A Martin Farstad Jensen
2B Ane Sels-Agersten
2C Nina Svamo
3A Lise Andreassen
3B Maria Seines
3C Kim Magnus Bærum
3D Ragnhild Ildstad
4A Hanne Kristiansen
4B Lillian Sørhagen
4C Ida Nyløkken
5A Ingrid Klokk Sandberg
5B Live Melby
5C Kaja Nyqvist
6A  
6B Johan G. Palleschitz
6C Ragnhild Moen Holø
6D  
7A Marthe Tøsse Løvseth
7B Kasia Szary Skadell
7C Marit Brandsæther Dahlen
   

 

Les mer om foreldrekontaktens rolle på FUG sine hjemmesider

FAU
I tillegg velges det en representant fra hvert trinn og 1 vara til FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg). 
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgte representanter for 2022-2023

​FAU leder er Kristin Andvik Hoaas
Nestleder er Helga Marie Stigen Sørhagen
Sekretær er Tove Høyemsvoll

Les mer om FAU på UDIR sine hjemmesider og på FUG sine hjemmesider

FAU

Håndbok for FAU Nordre Ål skole

Referat fra FAU møter
skoleåret 2022-2023

01.09.2022

04.10.2022

22.11.2022

06.12.2022

10.01.2023

07.02.2023

07.03.2023

28.03.2023

02.05.2023

 

Møter i trafikksikkerhetsutvalget

08.03.2022

17.11.2022 - Agenda

17.11.2022 - Referat 

23.02.2023 - Agenda

23.02.2023 - Referat

 

 

1. TRINN
Martine Andersen
Vara: Håkon Humberset

2. TRINN
Roald Undlien
Vara: Ingrid Anette Haave

3. TRINN
Ragnhild Witzøe Stendal
Vara: Merethe Norheim Morken

4.TRINN
Cecilie G. Andreassen
Vara: Guri Rudi

5. TRINN
Erik Qvam 
Vara: Hanne Marie Flasnes

6. TRINN
Sigrid Skjølås

7. TRINN
Hillevi Høyer-Hughes
Vara: Martin Farstad Jensen

 
 
Tidligere referater
 

 

Helsesykepleier

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste.
Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade. Helsesykepleiers viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier på Nordre Ål skole skole er Sigrun Bjørnbekk og Kari Inga Tande Rustad. Ta gjerne kontakt
Sigrun tlf. 908 08 842 Eller benytt epost
Kari Inga tlf. 948 56 897 Eller benytt epost


Vi minner om at sensitive opplysninger ikke bør oppgis på epost. Du kan også nå helsesykepleier på Helsestasjonen i Storgata 170, telefon: 61221770

Du er velkommen til å ta kontakt,

Les mer om skolehelsetjenesten i barneskolen her.

 

 

 

Visma Flyt skole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og i den forbindelse så har Lillehammer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet VFS). Som foresatt med barn i Lillehammerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en foresattportal og via en app.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen. Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/lillehammer

 

Hva betyr dette for meg?

VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her du vil finne all skole- eller SFO-relatert informasjon om dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkluderer blant annet

  • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt barn
  • digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsdagbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privat bil med flere) samt søknader om permisjon eller skolefri
  • administrering av eventuelle SFO-plass
  • finne alt registrert fravær