Lovgrunnlag

Lovgrunnlag

Kapittel 4. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf

 

 

Datoer for inntak

Inntak til opplæring på dag-og-kveldskurs er hver onsdag kl. 12.00-13.00.

Organisering

Vi deler elevene inn i tre ulike spor, ut fra tidligere skolebakgrunn:

Spor 1 er for personer med svært liten eller ingen skolebakgrunn. Det skal være en muntlig tilnærming til opplæringen, og progresjonen skal være langsom. Planen for spor 1 inneholder også en modul for lese- og skriveopplæring.

Spor 2 er for personer med en viss utdannelsesbakgrunn. Opplæringen skal ha middels progresjon.

Spor 3 er tilrettelagt for personer med god allmennutdanning. En del av disse har en påbegynt eller fullført høyere utdanning. Opplæringen skal ha rask progresjon.

Dagskurs:
Mandag: Norsk -kl.08.15-12.50 Samfunnskunnskap: 13.00-14.30

Onsdag: Norsk - kl. 0815-12.50 Arbeidslivskunnskap: 13.00 -14.30

Fredag: Arbeidslivskunnskap- kl 08.15- 09.45 Norsk: 09.55- 14.30

Rådgiver

På Lillehammer læringssenter har vi en rådgiver som tar imot spørsmål som gjelder skolegang fra hjemlandet og videre skolegang i Norge.

Rådgiveren kan bla hjelpe deg med :

  • Informasjon om videre utdanning
  • Søknad på videre studie
  • Sende dokumenter/vitnemål for oversetting og godkjenning.
  • Søknad på lån/stipend i Lånekassen. ( gjelder bare for de som går grunnskole for voksne )
  • Gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
  • Formidle ønsket kontakt med andre instanser utenfor skolen.

Rådgiveren har taushetsplikt.

For nærmere informasjon , ta kontakt med: frode.brufladt@lillehammer.kommune.no
 

Kveldskurs og nettstudier

Kveldskurs

50 timers kveldskurs går over 9 uker.

Dato for nytt kveldskurs er ikke satt enda, men vi tar i mot påmeldinger. Kurset går på mandager og onsdager fra kl 1700.-1930. Kurset koster 3900 kr. Kontakt avd.leder Kari Undheim, kari.undheim@lillehammer.kommune.no, for påmelding og mer informasjon

Nettstudier 

​Vi tilbyr 12 ukers nettstudier på ulike nivå.  Kurset er individuelt tilpasset, koster 3 700 kr og vi har løpende opptak. Ta kontakt med avd.leder Kari Undheim for mer informasjon

 

Prisliste våren 2021

Januar

 kr            2 936,00

4 uker

Februar

 kr            2 936,00

4 uker

Mars

 kr            2 202,00

3 uker

April

 kr            2 936,00

4 uker

Mai

 kr            2 202,00

3 uker

Juni

 kr            2 202,00

3 uker

August

 kr            1 468,00

2 uker

September

 kr            3 670,00

5 uker

Oktober

 kr            2 202,00

3 uker

November

 kr            2 936,00

4 uker

Desember

 kr            2 202,00

3 uker

Norskprøve og samfunnskunnskapsprøver

Lillehammer læringssenter arrangerer avsluttende prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven. 

Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven varer i 60 minutter

Skriftlig norskprøve varer 4- 5 timer

Muntlig norskprøve 20-30 minutter

For informasjon om dato og påmelding følg linken under:

Norskprøven

Samfunnskunnskap og statsborgerprøven