Lovgrunnlag

Lovgrunnlag

Kapittel 4. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf

 

 

Datoer for inntak

Inntak til opplæring på dag-og-kveldskurs er hver onsdag fra kl, 12.00-13.00.

Organisering

Vi deler elevene inn i tre ulike spor, ut fra tidligere skolebakgrunn:

Spor 1 er for personer med svært liten eller ingen skolebakgrunn. Det skal være en muntlig tilnærming til opplæringen, og progresjonen skal være langsom. Planen for spor 1 inneholder også en modul for lese- og skriveopplæring.

Spor 2 er for personer med en viss utdannelsesbakgrunn. Opplæringen skal ha middels progresjon.

Spor 3 er tilrettelagt for personer med god allmennutdanning. En del av disse har en påbegynt eller fullført høyere utdanning. Opplæringen skal ha rask progresjon.

Dagskurs:
Mandag-onsdag- fredag kl.08.15-12.50

Rådgiver

På Lillehammer læringssenter har vi en rådgiver som kan ta imot spørsmål som gjelder skolegang fra hjemlandet og videre skolegang i Norge.

Rådgiveren kan hjelpe deg bla med :

  • Informasjon om videre utdanning
  • Søknad på videre studie
  • Sende dokumenter/vitnemål for oversetting og godkjenning.
  • Søknad på lån/stipend i Lånekassen. ( gjelder bare for de som går grunnskole for voksne )
  • Gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
  • Formidle ønsket kontakt med andre instanser utenfor skolen.

Rådgiveren har taushetsplikt.

For nærmere informasjon , ta kontakt med: frode.brufladt@lillehammer.kommune.no
 

Kveldskurs og nettstudier

Kveldskurs

50 timers kveldskurs går over 9 uker.

Kveldskurs for nybegynnere starter opp mandag 26 august 2019. Kurset går på mandager og onsdager fra kl 1700.-1930. Kurset koster 3800 kr. Kontakt avd.leder Kari Undheim, kari.undheim@lillehammer.kommune.no, for påmelding og mer informasjon

Nettstudier 

​Vi tilbyr 12 ukers nettstudier på ulike nivå.  Kurset er individuelt tilpasset, koster 3 600 kr og vi har løpende opptak. Ta kontakt med avd.leder Kari Undheim eller lærer Lars Standal, lars.andre.standal@lillehammer.kommune.no, for mer informasjon

 

Prisliste skoleåret 2019/20

Enkeltelev dagtid: kr 27 132,00     

Deles på følgende måte: 27 132 : 38 uker = 714 pr. uke (Betalingsterminal 15. hver mnd)

August              kr 1 428,00          2 uker

September       kr 2 856,00          4 uker

Oktober            kr 2 856,00          4 uker

November        kr 2 856,00          4 uker

Desember        kr 2 142,00          3 uker

Januar              kr 2 856,00          4 uker

Februar            kr 2 142,00          3 uker

Mars                kr 2 856,00          4 uker

April                 kr 2 142,00          3 uker

Mai                  kr 2 856,00          4 uker

Juni                 kr 2 142,00          3 uker

50 timers kveldskurs:  kr  (betales første kurskveld)

12 uker nettstudier: kr  (betales ved påmelding)                                                

Prøveavgifter:                                        

Norsk skriftlig                                       kr 700,00  

Muntlig                                                kr 700,00      

Delprøver; lytte, lese, skrive                  kr 300,00             

Samfunnskunnskap                               kr 700,00                 

Statsborger                                          kr 1 000,00                 

Duplikat av prøvebevis/vitnemål             kr 200,00                 

     

        

Norskprøve og samfunnskunnskapsprøver

Lillehammer læringssenter arrangerer avsluttende prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven. 

For informasjon om dato og påmelding følg linken under:

Norskprøven

Samfunnskunnskap og statsborgerprøven