Lovgrunnlag

Lovgrunnlag

Kapittel 4. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf

 

 

Registrering

Registrering til norskopplæring på dag-og-kveldskurs er onsdager kl. 12.00-13.30.

Bestill time på 61 10 77 38

Organisering

Vi deler elevene inn i tre ulike spor, ut fra tidligere skolebakgrunn:

Spor 1 er for personer med svært liten eller ingen skolebakgrunn. Det skal være en muntlig tilnærming til opplæringen, og progresjonen skal være langsom. Planen for spor 1 inneholder også en modul for lese- og skriveopplæring.

Spor 2 er for personer med en viss utdannelsesbakgrunn. Opplæringen skal ha middels progresjon.

Spor 3 er tilrettelagt for personer med god allmennutdanning. En del av disse har en påbegynt eller fullført høyere utdanning. Opplæringen skal ha rask progresjon.

Dagskurs:
Mandag: Norsk kl.08.15-12.45 Samfunnskunnskap: 13.00-14.30

Onsdag: Arbeidslivskunnskap 8.15-9.45 Norsk kl. 10.00-14.30

Fredag: Norsk kl 08.15-12.45 Arbeidslivskunnskap 13.00-14.30

Rådgiver

På Lillehammer læringssenter har vi en rådgiver som tar imot spørsmål som gjelder skolegang fra hjemlandet og videre skolegang i Norge.

Rådgiveren kan bla hjelpe deg med :

  • Informasjon om videre utdanning
  • Søknad på videre studie
  • Sende dokumenter/vitnemål for oversetting og godkjenning.
  • Søknad på lån/stipend i Lånekassen. ( gjelder bare for de som går grunnskole for voksne )
  • Gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
  • Formidle ønsket kontakt med andre instanser utenfor skolen.

Rådgiveren har taushetsplikt.

For nærmere informasjon , ta kontakt med: frode.brufladt@lillehammer.kommune.no
 

Kveldskurs og nettstudier

Kveldskurs

50 timers kveldskurs går over ca. 9 uker. Kurset koster 4000kr.

Vi gjennomfører kveldskurs når vi har nok påmeldte elever. 

Kontakt avd.leder Karoline Petersen karoline.petersen@lillehammer.kommune.no, for påmelding og mer informasjon.

Nettstudier 

​Vi tilbyr 12 ukers nettstudier på ulike nivå.  Kurset er individuelt tilpasset, koster 3 800 kr og vi har løpende opptak.

Ta kontakt med avd.leder Karoline Petersen karoline.petersen@lillehammer.kommune.no for mer informasjon.

 

Prisliste 2023

Norskprøve og samfunnskunnskapsprøver

Lillehammer læringssenter arrangerer avsluttende prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven. 

Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven varer i 60 minutter

Skriftlig norskprøve varer 4- 5 timer

Muntlig norskprøve 20-30 minutter

For informasjon om dato og påmelding følg linkene under:

Norskprøven

Samfunnskunnskap og statsborgerprøven

 

For informasjon omng i norsk/samfunnskunnskap permanent opphold og statsborgerskap følg linken under:

http://udi.no

Fritak

Fritak fra plikt til opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Du kan søke om fritak hvis du:

1. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. (vitnemål, prøvebevis med bestått alle 4 delprøver)

2. Har særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. (Legeerklæring kreves)

 

Fritak fra plikt til å avlegge prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøver.

Fritaket kan innvilges dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker til grunn. 

Her kreves det dokumentasjon fra lege eller spesialist.