Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Norskopplæring

Nyheter og kunngjøringer – Norskopplæring ikon

Norsk og samfunnskunnskap

 

Lillehammer læringssenter tilbyr norsk og samfunnskunnskap til minoritetsspråklige personer over 16 år som trenger grunnleggende norskopplæring. De fleste med oppholdstillatelse i Norge mer enn tre måneder har rett på opplæring. 

Registrering av nye elever: torsdager kl. 12.00-13.30. Ring 61 10 77 38 for timebestilling

Avdelingsleder er Karoline Petersen

Tlf. 907 67 356, e-post karoline.petersen@lillehammer.kommune.no

 

 

2018-06-05

Integreringsavdelingen

Lillehammer kommune bosetter fra 30-40 personer i løpet av et år. Det bosettes noen fra  asylmottak eller som familiegjenforente, men de fleste kommer som overføringsflyktninger direkte fra hjemlandet til kommunen. 

Avdelingsleder er Jon Erik Rønning.

Tlf 61 10 53 67, e-post jon.erik.ronning@lillehammer.kommune.no

2018-06-05

Spesialundervisning for voksne

Lillehammer læringssenter gir et tilbud til voksne som har et særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være i forhold til språk og kommunikasjon, lesing og skriving, evne til å mestre dagliglivets gjøremål eller evne til å bevege seg.

Avdelingsleder er Line Hørland Anthonsen.

Tlf.: 61 10 53 96 eller epost line.horland.anthonsen@lillehammer.kommune.no

 

2018-06-05

Grunnskole for voksne

Lillehammer læringssenter gir opplæring til voksne over 16 år uten dokumentert grunnskole og voksne over 25 år som trenger grunnskoleopplæring.

Søknadsfrist 15. mars 2023

Grunnskolefag som tilbys er: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

Avdelingsleder er Line Hørland Anthonsen .

Tlf.: 61 10 53 96 eller epost  line.horland.anthonsen@lillehammer.kommune.no

Rådgiver: For nærmere informasjon , ta kontakt med frode.brufladt@lillehammer.kommune.no

2018-06-05

Grunnskole 6-16 år

Når en flerspråklig elev i grunnskolealder kommer ny til Lillehammer kommune blir eleven henvist til Lillehammer læringssenter. Enten kan foreldre ta direkte kontakt med senteret, eller de kan gå via skolekontoret. 

Avdelingsleder er Line Hørland Anthonsen

Tlf 61 10 53 96 eller e-post line.horland.anthonsen@lillehammer.kommune.no

 

 

2018-06-05