Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Norskopplæring

Nyheter og kunngjøringer – Norskopplæring ikon

Norsk og samfunnskunnskap

 

Lillehammer læringssenter tilbyr norsk og samfunnskunnskap til minoritetsspråklige personer over 16 år som trenger grunnleggende norskopplæring. De fleste med oppholdstillatelse i Norge mer enn tre måneder har rett på opplæring. 

Registrering av nye elever: onsdager kl. 12.00-13.00 På grunn av koronasituasjonen er registrering stengt. Vi åpner igjen onsdag 10 juni for registrering til skolestart i august.

Avdelingsleder er Kari Undheim.

Tlf. 61 10 53 91, epost kari.undheim@lillehammer.kommune.no

 

 

2018-06-05

Flyktning

 

Lillehammer kommune bosetter fra 30-40 personer i løpet av et år. Det bosettes fra  asylmottak og noen kommer som overføringsflyktning

Avdelingsleder er Jon Erik Rønning.

Tlf 61 10 53 67, e-post jon.erik.ronning@lillehammer.kommune.no

2018-06-05

Spesialundervisning for voksne

 

Lillehammer læringssenter gir et tilbud til voksne som har et særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være i forhold til språk og kommunikasjon, les ing og skriving, evne til å mestre dagliglivets gjøremål eller evne til å bevege seg.

Avdelingsleder er Didi Sunde.

Tlf 61 10 53 93 eller epost didi.Sunde@lillehammer.kommune.no

Logopedi

Logopedteamet ved Lillehammer læringssenter hjelper voksne i Lillehammer kommune fra 18-100 år som har vansker innen følgende områder:

 

2018-06-05

Grunnskole for voksne

Lillehammer Læringssenter gir opplæring til voksne over 16 år uten dokumentert grunnskole og voksne over 25 år som trenger grunnskoleopplæring.

Grunnskolefag som tilbys er: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

Avdelingsleder er Didi Sunde.

Tlf 61 10 53 93 eller epost didi.sunde@lillehammer.kommune.n

Rådgiver: For nærmere informasjon , ta kontakt med frode.brufladt@lillehammer.kommune.no

 

 

 

 

 

2018-06-05

Grunnskole 6-16 år

Når en flerspråklig elev i grunnskolealder kommer ny til Lillehammer kommune blir eleven henvist til Lillehammer læringssenter. Enten kan foreldre ta direkte kontakt med senteret, eller de kan gå via skolekontoret eller flyktningeavdelingen.

Avdelingsleder er Didi Sunde.

Tlf 61 10 53 93 eller e-post didi.sunde@lillehammer.kommune.no

 

2018-06-05