Det er lurt å bruke litt tid på tilskuddsordningens utlysning, regelverk og veileder. Det kan også være fint å gjøre seg kjent med Fritidserklæringen, som tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle. Ønsker dere å lufte ideene med noen, eller har dere spørsmål om tilskuddsordningen? Ta gjerne kontakt med fritidsrådgiver Ane Solstuen eller med leder for fagavdelingen i sektor for oppvekst, utdanning og kultur, Astrid Stensrud. Gode prosjekter i Lillehammer har tilsammen fått tildelt flere millioner de siste årene. Lykke til!