Nye bruksområder
Nye Terrassen vil bli et parkareal med fleksible plasser for ulike aktiviteter og arrangementer som vil være en del av bylivet. Områdene er knyttet sammen av trapper og ramper som også kan benyttes til amfi med sitteplasser opp til 180 personer. Terrassen vil nå få flere adkomster. Anlegget blir universelt utformet og de gamle verneverdige natursteinsmurene vil bevares og inngå i annlegget. 
 
Historie

​Området har ligget mer eller mindre ubrukt siden begynnelsen av 1990-tallet, men har en rik historie. På 50-tallet og frem til 90-tallet var Terrassen et populært utested, med servering og musikk på sommertid. I 2014 kjøpte Lillehammer kommune Terrassen, og siden har det vært en kontinuerlig prosess i administrativ og politisk ledelse for å sørge for en fornying av området. Veidekke har nå kontrakt om gjennomføringen av byggearbeidet.