En ny ask og to nye eik ble fredag plantet i Søndre park og i skoleparken. Asken ble plantet ved siden av et av de store og gamle trærne som er felt i Søndre park. Håpet er at den nye asken skal stå minst like lenge som den gamle - altså i over 100 år.

De to eikene plasseres i skoleparken, og er dyrket fram av nøtter som er samlet inn fra eldgamle trær som står på Nes i gamle Hedmark. Disse trærne kan også bli langt over 100 år gamle.

Gamle trær ble felt

Tidligere i år ble flere trær felt i de to parkene. Det skjedde etter en tilstandsvurdering som er gjort av alle trærne i kommunens parker. Tilstanden til noen av dem ble vurdert til så dårlig at noen av de gamle trærne dessverre måtte felles. De var begynt å bli råtne innvendig og kunne gå utover sikkerheten til dem som ferdes og oppholder seg i og rundt parken.

Forvaltningen av trærne i Søndre park gjøres etter disse prinsippene:

  • Gamle trær beholdes så lenge som mulig.
  • Det skal være trær i alle livsfaser.
  • Det skal være artsmangfold og biologisk mangfold.