Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter sykkelbyen

Snorklipping FCV_edited

Splitter ny sykkelveg åpnet

Strekningen Langs Frederik Colletts veg forbi Engesvea til Gamle Åsmarkvegen er ca. 500m og er en del av «Skogenruta». Ruta er skiltet videre mot sentrum via Roavegen/Breisethvegen.
Lillehammer bysykkel

Lillehammer Bysykkel

Kommer snart... Nå kan du leie el-sykkel via en app.  Les mer om tilbudet på Lillehammer Bysykkel

 

Lån en elsykkel

Lån en el-sykkel!

Ordningen med utlån av el-sykler ble startet opp i 2018. Tilbudet er nå forlenget og vil vare frem til og med sommeren 2020.

Sykkel-p_forplassen-Lillehammer skysstasjon

Flere sykkelparkeringer i byen

På Skysstasjonen er parkeringen som som måtte vike på grunn av sykkelhotellet nå re-etablert på plassen foran stasjonen.
I Wieses gate / Meierigården har det også blitt flere plasser.
GS_FCV1

Skogenruta

Forlengelsen av sykkelvegen i Fredrik Collets veg fra Jean Heibergs veg til Gamle Åsmarkvegen påbegynnes sommeren 2019. Strekningen er på ca. 500 m og vil inngå som del av "Skogenruta" fra Sentrum via Breisethvegen/Roavegen.
Infoskjerm Lilletorget

Infoskjerm

Infokiosk på Lilletorget med enkel sykkelrelatert informasjon via touchskjerm.
Foto: Glis Studio Lillehammer - Fotogr

Sykkelbru

Nå kan du sykle (eller gå) og føre samtale med venner over Vingensbrua..! Å transformere politikk til fysisk form kan være en vanskelig men også spennende og viktig øvelse. Det gjelder ikke bare å komme seg fra byen til Vingnes på en trygg og effektiv måte, men en må også få noen gode opplevelser underveis! Den litt uvanlige oppmerkingen vil ikke ha noen regulerende betydning, men skal gi informasjon og bidra til at de som går, sykler og andre trafikanter som kan kjøre på brua velger en hensiktsmessig og sikker plassering i vegbanen. I tillegg vil de skraverte feltene kunne markere steder for ulike sosiale funksjoner. Eksempelvis er det i løpet av sommeren planlagt satt ut noen benker og blomsterkasser.

Oppmerkingen består av et lag med farget bindemiddel fullstrødd med steinmateriale (Bauksitt). Det malte dekket vil ha minst like god friksjonsoverflate som asfalt,- også under våte forhold.
Lillehammer kommune
LILLEHAMMER KOMMUNE
- Navn på tjenestested -
Postboks 986
2626 Lillehammer
Org.nr.: 945578564