Økningen i avgiftene for vann, avløp og renovasjon skyldes økte energikostnader, høyere rente og dyrere varer fra leverandører. Økningen gir ellers ingen ekstra inntjening til kommunen. Den dekker kun utgiftene etter selvkostprinsippet. 

Kostnad for bistand i byggesaker har også økt, og fullstendig oversikt over alle kommunens avgifter og gebyrer finner du ved å trykke på lenken under. Merk at oversikten viser priser uten merverdiavgift. 
Oversikt over kommunale gebyrer og avgifter i 2023.