Formannskapet
18.06.2019 kl. 10.00
Wiese

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.06.2019
OPPFØLGING BUDSJETT 2019 - OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR
NOTAT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID
HANDLINGSPLAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER MØTET 24.5.2019
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2019 KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLANEN) Vis (18) Vis Vis (3)
47/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2022 (2030) Vis (16) Vis Vis (4)
48/2019 MULIGHETSSTUDIE - OLYMPISKE-/ PARALYMPISKE VINTERLEKER - LILLEHAMMER 2030 Vis (11) Vis (3)
49/2019 UTFYLLENDE KRAV TIL ANSKAFFELSER SOM LILLEHAMMER KOMMUNE GJØR MED HJEMMEL I LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Vis (2)
50/2019 SENTER FOR INFORMASJONSSIKKERHET I NORSKE KOMMUNER - KOMMUNE-CSIRT Vis (2)
51/2019 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I INNLANDET ( HINN ) - GUDBRANDSDALSTINGET - HØRING Vis (3)
52/2019 DELFINANSIERING SNOWBALL Vis (3)
53/2019 SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL FILMPROSJEKT (Unntatt offentlighet)
54/2019 SALG AV LILLEHAMMER KOMMUNES EIERSEKSJONER I PARKERINGSHUSET I KVARTAL 61 OG AKSJER I SENTRUM PARKERING LILLEHAMMER AS Vis (1) Vis (3)
55/2019 OPPNEVNELSE AV LEDER I KOMMUNEKOMITÉ OG ØKONOMISK TILSKUDD TIL TV-AKSJON 2019