Kommunestyret
05.09.2023 kl. 18:00 - 00:00
Birkebeinersalen.

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 05.09.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON TILSYNSRAPPORT GARTNERHAGEN
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON ELDRERÅDETS VIRKSOMHET
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 05.09.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
58/2023 Ikon for filtype pdfOM ARBEIDET MED REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYS AV HENVENDELSE FRA ELDRERÅDET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (16)
59/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR HENNAFELTET Vis (14) Vis (2)
60/2023 Ikon for filtype pdfSOLCELLER PÅ KOMMUNALE BYGG/AREALER - OPPFØLGING AV SAK KS 51/2023 Vis (1)
61/2023 Ikon for filtype pdfÅRLIG DRIFTSTILSKUDD TIL JOREKSTAD AS Vis (1)
62/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA INGUNN HAAVEMOEN (SP) - HELDØGNS OMSORGSPLASSER