Kommunestyret
23.01.2020 kl. 09:00 - 00:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.01.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 IGANGSETTING AV ARBEID MED PLANSTRATEGI 2020-2023 OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Vis (1) Vis (1)
2/2020 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2018-2021 - 2.GANGS RULLERING AV KAP. 5 HANDLINGSPROGRAM Vis (3) Vis (1)
3/2020 UTBYGGING AV JOREKSTAD FRITIDSBAD - SØKNAD OM UTVIDET Vis (5) Vis (3)
4/2020 REVIDERING AV REGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER Vis (1) Vis (1)
5/2020 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SKATTEÅRET 2020 - EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 Vis (1) Vis (1)
6/2020 PERMISJONSSØKNAD - POLITISKE VERV Vis Vis (1)
7/2020 OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019-2023 Vis (1)
8/2020 VALG AV REPRESENTANTER TIL FÅBERG FJELLSTYRE 2019-2023 Vis (2) Vis (1)
9/2020 UTTALELSE OM LILLEHAMMER SYKEHUS