Kommunestyret
25.03.2021 kl. 09:00 - 15:00
Teams

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.03.2021
PRESENTASJON INFORMASJON OM KORONASITUASJONEN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2021 SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET - MILJØPARTIET DE GRØNNE Vis (1)
22/2021 KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2019-2023 Vis (2)
23/2021 FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1)
24/2021 FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM I RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Vis (1)
25/2021 HØRING - VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF Vis (2) Vis (4)
26/2021 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING NORDSETER Vis (2) Vis (4)
27/2021 DETALJREGULERING - HAGEJORDET - SØRE ÅL - SLUTTBEHANDLING Vis (4) Vis (4)
28/2021 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (3) Vis (3)
29/2021 HØRING - INNFØRING AV AVGIFT FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY Vis (2) Vis (1)
30/2021 HØRING - DET HANDLER OM NORGE - BÆREKRAFT I HELE LANDET Vis (3) Vis (1)
31/2021 REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN Vis (2) Vis (6)
32/2021 KONTROLLUTVALGET - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.12.2020 Vis (1)
33/2021 INTERPELLASJON - FRA INGERID LYNGNES (SP) - ETABLERING AV HUNDEPARK I LILLEHAMMER
34/2021 FORSKRIFT OM MUNNBIND SOM FØLGE AV COVID 19 PANDEMIEN Vis (1)