Kommunestyret
26.03.2020 kl. 09:00 - 00:00
Birkebeinersalen/Teams

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.03.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.03.2020
PRESENTASJON STATUS KORONAVIRUS PR. 26. MARS 2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2020 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2023 (2030) - SLUTTBEHANDLING Vis (26) Vis (11)
21/2020 KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLANEN) Vis (19) Vis (10)
22/2020 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HOVE HENSETTING Vis (6) Vis (2)
23/2020 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR NY BRANNSTASJON Vis (5) Vis (3)
24/2020 NY BRANNSTASJON - INVESTERINGSBUDSJETT Vis (8) Vis (1)
25/2020 INTERPELLASJON - EVAKUER BARNA UT AV FLYKTNINGLEIREN I MORIA