Kommunestyret
28.01.2021 kl. 09:00 - 13:00
Teams

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
PRESENTASJON INFORMASJON OM KORONASITUASJONEN
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 VEDTAK - REGULERINGSPLAN STORGATA 81 - ELVEGATA 15 OG 17 Vis (12) Vis (4)
2/2021 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (11) Vis Vis (1)
3/2021 NY SELSKAPSAVTALE NOK.GJØVIK IKS Vis (1) Vis (4)
4/2021 REVISJON AV BEITEBRUKSPLANEN FOR LILLEHAMMER KOMMUNE 2020-2025 Vis (3) Vis (2)
5/2021 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 INKL. MØTEDATOER Vis (1)
6/2021 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - EIENDOMSKATTELOVEN § 7 - SKATTEÅRET 2021 Vis (1) Vis (1)
7/2021 UTTREDEN AV POLITISKE VERV Vis (4)
8/2021 PERMISJON FRA POLITISKE VERV Vis (6)
9/2021 MIDLERTIDIG FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1)
10/2021 INTERPELLASJON - FRA ØYVIN AAMODT (R) - WIZZ AIRS ETABLERING I NORGE
11/2021 NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET Vis (1)
12/2021 NYVALG AV UTVALG FOR HELSE OG VELFERD I VALGPERIODEN 2019-2023 Vis (1)