Kommunestyret
28.10.2021 kl. 09:00 - 13:00
Birkebeinersalen.

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.10.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.10.2021
PRESENTASJON KOMMUNEDIREKTØRENS BUDSJETTGRUNNLAG 2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
78/2021 ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021 Vis (2) Vis (1)
79/2021 DETALJREGULERINGSPLAN HOVE NÆRINGSPARK SØR - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Vis (2)
80/2021 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA - SLUTTBEHANDLING Vis (9) Vis (2)
81/2021 TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEVERNET I LILLEHAMMER KOMMUNE 2020 Vis (1) Vis Vis (4)
82/2021 OPPROP - STEMMERETT TIL 16- OG 17-ÅRINGER Vis (1) Vis Vis (2)
83/2021 INTERPELLASJON - FRA ODDVAR MYHREN MØLLERLØKKEN (H) - ALDERSVENNLIG LILLEHAMMER Vis Vis (1)
84/2021 INTERPELLASJON - EVA MARIE MATHISEN (R) - DEMOKRATI OG INNSYN Vis