Plan- og miljøutvalg
08.06.2023 kl. 09:00 - 15:00
Befaring fra kl 09:00 møte fra kl. 11:30 i Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 08.06.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - HJERTESONER
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON METODIKK STRØKSKARAKTER BYPLANEN
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON OMRÅDEPROGRAM STRANDTORGET
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 08.06.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
22/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING - EINAR SANDBERGS VEG 2 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2023 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAVNUM FOR BRUKSENDRING TIL BOLIGFORMÅL Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
24/2023 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING - GUDBRANDSDALSVEGEN 199 Vis (7)
25/2023 Ikon for filtype pdf1. GANGS HØRING AV REGULERINGSPLAN - BOTTUM GRUSTAK Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
26/2023 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - OPPFØRING AV GAPAHUK VED RINGSVEA Vis (3)
27/2023 Ikon for filtype pdfKLAGESAK - NYTT BYGG - IDRETTSHALL - PADELTENNIS / KONTOR Vis (3)
28/2023 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG HØRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)