Plan- og miljøutvalg
24.08.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 24.08.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON LILLEHAMMER SEILFORENING
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON NORDSETER – HØRINGSINNSPILL, ANTALL OG HOVEDTREKK V/TO PLAN
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON MINIHUS – FORSKRIFTSENDRING
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 24.08.2023
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE – ENDRET ATKOMST
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE – DISPENSASJON TIL PADELTENNISBANER
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE – TERRASSE UTEN TAKOVERBYGG
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE – REGULERINGSPLAN FOR E6 ROTERUD – STORHOVE