Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
04.09.2023 kl. 08:30 - 12:30
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 04.09.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 04.09.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON DIMENSJONERING AV FREMTIDENS TJENESTER
Ikon for filtype pdfOPPSUMMERING DIMENSJONERING AV FREMTIDENS TJENESTER