Planutvalg
13.06.2019 kl. 10.00
Wiese

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 13.06.2019
SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 13.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2019 PLASSERING - NYBYGG LEILIGHETSBYGG - 21 LEILIGHETER - SOLHØGDA Vis (27)
32/2019 FASTSETTING AV PLANPROGRAM - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER Vis (3) Vis Vis (1)
33/2019 KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER BY (BYPLANEN) Vis (18) Vis Vis (2)
34/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2022 (2030) Vis (16) Vis Vis (3)
35/2019 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 213 FÅBERGGATA KRYSS LØKKEGATA OG TOMTEGATA Vis (3) Vis
36/2019 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR JØRSTADMOEN SKOLE OG JOREKSTAD Vis (4) Vis Vis (1)
37/2019 KLIMAREGNSKAP OG KLIMAKVOTER 2018 Vis (1)
38/2019 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSENDRING - NEVRA APARTHOTELL - GNR/BNR 66/27 M.FL Vis (3) Vis